Mazda2ติดแก๊สAEB โดนัท35ลิตร

Mazda2ติดแก๊สAEB โดนัท35ลิตร

Mazda 2 ติดแก๊ส #Mazda2ติดแก๊ส โฉมก่อนSkyactiv Model : #Mazda2 #Mazda5ประตู #ติดตั้งแก๊ส #Mazda2hatchback (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557) Power : 1500cc 4 สูบ Set : AEB หัวฉีดราง เอกสารรับรองการติดตั้ง ถัง : โดนัท #LPG 35 ลิตร อัตราสิ้นเปลือง : ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 14-17...