ช่วง High Season ของหน้าท่องเที่ยวและเทศกาล SCC AUTO SERVICE เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลอดภัยของลูกค้า
จึงเชิญชวนลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้าของเรา สามารถเข้ารับบริการตรวจเช็คระบบแก๊สฟรี ก่อนเดินทางไกล