ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ติดตั้งแก๊ส เอส.ซี.ซี ออโต้เซอร์วิส คือศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/CNG ครบวงจร ด้วยประสบการณ์ติดตั้ง
แก๊สรถยนต์มายาวนานกว่า 20 ปี โดยช่างผู้ชำนาญระบบแก๊สรถยนต์เป็นอย่างดี ทำให้คุณมั่นใจคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของรถทุกคันที่ติดตั้งจากเรา
บริหารงานโดย คุณวศิษ สิทธจิรวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการซ่อมรถปทุมธานี

ปรัชญาการทำงาน

วิถีการดำเนินงานของ S.C.C AUTO SERVICE
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการแก่ลูกค้าทุกท่าน S.C.C AUTO SERVICE จึงได้ปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนตระหนักและมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้คำขวัญที่ว่า "บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด"

บริการดี หมายถึง การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
มีน้ำใจ หมายถึง การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งกับบุคคลภายในและผู้ที่มาติดต่อ
ใส่ใจทุกรายละเอียด หมายถึง ความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

เพราะเราะตระหนักดีในหน้าที่ของผู้ให้บริการ S.C.C AUTO SERVICE ที่มีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าทุกท่าน เราจึงมุ่งมั่นสู่การดำเนินงานเพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับผลงานที่คุณภาพที่ดี

บรรยากาศภายในศูนย์บริการ

เพิ่มเพื่อน

10/14 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-1578-9,08-1333-9593 แฟกซ์ 0-2978-1578
email: sccautoservice@hotmail.com, contact@sccgas.com
COPYRIGHT © WWW.SCCGAS.COM