Tip and Trick > Tip ทั่วไป

การสึกหรอของเครื่องยนต์ติดแก๊ส

โพสโดย S.C.C AUTO SERVICE
วันที่ 2015-09-20 เวลา 21:50:33 น.


เครื่องยนต์จะมีการสึกหรอมากกว่าปรกติประมาณ 15%

เพราะการใช้แก๊สทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ หรือ กระบอกสูบสูงขึ้น

เนื่องจากแก๊สมีค่าความร้อนก็สูง และจุดระเบิดเผาไหม้ได้ยากกว่าน้ำมัน

เราไม่สามารถเห็นได้จากมาตรวัดความร้อนในรถหรอกครับ

ถ้าติดแก๊สแล้วเข็มวัดความร้อนสูงขึ้น แสดงว่าระบบระบายความร้อนมีปัญหา

ไม่ได้เกิดจากแก๊สแต่อย่างใด หลายคนอุปทานว่าเปิดฝากระโปรงมาแล้วร้อน

สูงขึ้นหลังติดแก๊ส อันนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวกับติดแก๊สหรอกครับ

เพิ่มเพื่อน

10/14 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-1578-9,08-1333-9593 แฟกซ์ 0-2978-1578
email: sccautoservice@hotmail.com, contact@sccgas.com
COPYRIGHT © WWW.SCCGAS.COM