F&Q > ถามตอบเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊สรถยนต์

ถามตอบเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊สรถยนต์

มีกลิ่นแก๊สเข้าห้องผู้โดยสาร รวมถึงบริเวณรอบๆ รถทั้งขณะจอดและตอนวิ่ง

เครื่องยนต์สั่นในขณะเดินเบาเป็นขณะใช้ระบบแก๊สและน้ำมัน

ขณะใช้แก๊ส เกจ์บอกน้ำมันกลับลดลง

ถ้าติดตั้งถังใต้ท้องแล้วเกิด การกระแทกควรทำอย่างไร ?

ถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถที่ติดแก๊ส LPG/NGV ควรทำอย่างไร ??

หม้อต้ม Tomasetto แตกต่่างกัน อย่างไรเห็นชื่อเดียวกันแต่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน

ชุด ECO / Mini/ OBD / Premium OBD ของ Versus ทั้ง 4ชุดนี้แตกต่างกันอย่างไร

ว้าถัง 58ลิตร เติมแก๊สแต็มถังคนจะหนักเพิ่ม 58กิโลแน่ๆเลย

ถังขนาด 58 ลิตรทำไมเวลาเติมได้แค่ 47 ลิตรเองครับ

เพิ่มเพื่อน

10/14 ถ.พัฒนสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2978-1578-9,08-1333-9593 แฟกซ์ 0-2978-1578
email: sccautoservice@hotmail.com
COPYRIGHT © WWW.SCCGAS.COM